• Maluna


  Welkom op de website van Praktijk Maluna! Meer weten? Neem contact op via het contactformulier.


 • Maluna


  Kortdurende en laagdrempelige begeleiding voor ouders en kind.


 • Maluna


  Praktijk Maluna doet ook dit jaar weer mee aan de Week van de Opvoeding!


 • Maluna


  Je leert meer over iemand door een uur met hem/haar te spelen dan een jaar met hem/haar te praten. Plato • Nieuw


  Peuterpret voor kinderen van 2 tot 4 jaar en hun ouders/verzorgers.

 • dummy, niet gebruiken

logo-klein
 
 
 

Algemene informatie

 

Het tarief voor een kindsessie, oudergesprek, schoolobservatie is 75 euro;

Een telefonisch consult kost (vanaf 10 minuten) 25 euro.

De kosten voor het maken van een verslag (alleen op verzoek van ouders) zijn 100 euro;

U ontvangt maandelijks een factuur. De betalingstermijn is 14 dagen na dagtekening van de factuur.

 

Praktijk

Praktijk Maluna is aangesloten bij de beroepsvereniging de VIT (vereniging voor integraal therapeuten) en de koepelvereniging RBCZ .

Hierdoor worden de sessies door een groot aantal zorgverzekeraars (deels) vergoedt vanuit de basis en/of aanvullende verzekering.

Op de site van de VIT www.vittherapeuten.nl is een overzicht geplaatst van vergoedingen van zorgverzekeraars per 1 januari 2018. Vergoedingen onder punt B zijn van toepassing.

 

 


Voor extra informatie kijk op www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychotherapie Er is bij de zorgverzekeraars momenteel wat onduidelijkheid door de veranderingen die er gaande zijn. Veel ouders worden momenteel verkeerd geïnformeerd wanneer zij telefonisch contact opnemen. Voor meer info: kijk op de zorgwijzer of neem contact op met praktijk Maluna.

B: vergoedingen vanuit de aanvullende verzekeringen.

AGB code (persoonlijk): 90-043998

AGB code (praktijk): 90-52724

VIT: 482.15.A

Mocht uw zorgverzekeraar de kosten niet vergoeden, dan kunt u deze therapie aanvoeren als bijzondere ziektekosten bij uw jaarlijkse belastingaangifte. Het is ook mogelijk te informeren naar bijzondere bijstand bij uw gemeente als u inkomen heeft op bijstandsniveau. Via de AWBZ kunt u in aanmerking komen voor het persoonsgebonden budget van waaruit de kosten kunnen worden vergoed. (www.pgb.nl)

Privacy Verklaring

Marloes Berendse is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk Maluna voor integratieve kindertherapie. Zij is te bereiken via info@maluna.nl of 06-49397318

Omgang met gegevens van cliënten:
Ik richt als behandelende therapeut een dossier in voor de cliënt (verplicht vanuit de WGBO). Dit dossier bevat aantekeningen over gezondheid en mogelijk over uitgevoerde onderzoeken, diagnoses en behandelingen. Indien nodig en in het belang van de behandeling, kan er informatie bij de huisarts/specialist/school worden ingewonnen en eventueel kan gedurende de behandeling, of achteraf, verslag gedaan aan de huisarts/specialist/school. Dit gebeurt alleen na overleg met en met verkregen toestemming van de cliënt of ouders/voogd.

Ik heb de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de gegevens in het dossier niet verloren gaan en niet toegankelijk zijn voor anderen. Daarmee wordt per 25 mei 2018 aangesloten op de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De gegevens uit het dossier kunnen voor de volgende doeleinden gebruikt worden:
• Voor de waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn.
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurd alleen met u expliciete toestemming.
• Voor de financiële administratie zodat ik een factuur kan opstellen. Op de nota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u de nota eventueel kan declareren bij uw zorgverzekeraar. (naam, adres, woonplaats, geboortedatum. behandelingsdata, korte omschrijving van behandeling met prestatiecode en kosten consult).
• In het geval van intervisie, supervisie en collegiaal overleg kan onder toestemming, maar zonder naam en toenaam, de cliënt worden besproken.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist 15 jaar bewaard.

Intake en aanmelding

U kunt uw kind telefonisch aanmelden of per email.

Tel: 06-49397318, email: info@maluna.nl.

Na toezending van een vragenlijst vindt er een intakegesprek plaats met ouders/verzorgers, waarin uitgebreid wordt ingegaan op de situatie van het kind. Dit gesprek duurt 60 tot 90 minuten.

 

 

NieuwsbriefContact

 • Uw Naam
 • Uw Email
 • Uw Bericht

Copyright © 2014 Maluna All Rights Reserved. Gerealiseerd door PerfectOnline.